Repertori

El repertori de R que R té dues vessants principals: la música tradicional i la de composició pròpia. En el primer cas, l'origen de les músiques és variat, procedint, principalment, de Catalunya, Espanya i d'altres països d'Europa, com Irlanda, Escòcia, Suècia, Noruega, Dinamarca, França...

La música pròpia no deixa de tenir una gran influència de la tradició europea.

S'interpreten tant músiques instrumentals com a cançons.

Algunes de les peces en repertori són:

 

  • Alborada de Santa María (tradicional de Galícia).

  • Polques (tradicionals d'Espanya).

  • Deseos (Lletra: Domingo Sánchez; música: R que R).

  • Vals de Daroca (tradicional d'Aragó).

  • La Mare (tradicional de Catalunya).

  • Balzer Jungfrau (tradicional de Noruega).

  • Josephin's Dopvals (R. Tallroth, Suècia).

  • Aire/Calliope House (Tradicional d'Irlanda/D. Richardson).

  • Solca el cel, glaça el temps (Rosa Bessó).

  • El riu/El llac (Ricardo Sánchez).